RAZVOJNA AGENCIJA MRAV d.o.o.

Lista Projekata

Ukupno provedeno 79 projekata = 113.488.885,38 kn

2019

Obrt Romić

Potpora male vrijednosti na temelju javnog natječaja za potporu male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja RH u 2019. godini.

63.567,00 HRK

Energetska obnova objekta vrtića Maslačak

Projekt energetske obnove

4.320.291,50 HRK

Energetska obnova gradske uprave

Projekt energetske obnove

6.543.214,25 HRK

Tik-tak, vrijeme je za kulturu

Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi

783.200,51 HRK (85% bespovratno ESF)

Destinacijska atrakcija park prirode Lonjsko polje - inovativni programi dodatne turističko ugostiteljske ponude

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

128.2887,50 HRK (100% bespovratno)

Reciklažno dvorište s pogonom za razvrstavanje komunalnog otpada - Etapa 1 - reciklažno dvorište

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - Kohezijski fond

3.392.392,69 HRK (2.800.000,00 HRK Kohezijski fond)

Rekonstrukcija društvenog doma Banova Jaruga sa dogradnjom dječjeg vrtića

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

9.142.007,95 HRK (7.400.000,00 HRK Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj)

Uređenje dječjeg igrališta u Kutinskoj Slatini

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

395.500,00 HRK (350.000,00HRK iz Proračuna RH i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj)

Izgradnja plinske mreže Poslovne zone Kutina II trasa 3 u 1

Proračun Grada Kutine

100.000,00 HRK

Uređenje poučne staze Turski stol

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

730.625,00 HRK (591.387,50 HRK Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj)

Školuj se i uči - projekt socijalnog uključivanja djece i učenika Roma u odgojno-obrazovni sustav na području Grada Kutina

Europski socijalni fond - Operativni program "Učinkoviti ljudski ptencijali 2014-2020"

1.478.687,28 HRK (100% Proračun RH, Europskog socijalnog fonda, Operativnog prorama "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Razvoj malih poljoprivrednih gospodarstva - 6 OPG-a

Program ruralnog razvoja, mjera 6.3.1.

675.000,00 HRK

2018

Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona; PZK2, trasa 1

Program podrške regionalnom razvoju - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

1.327.599,00 HRK

Zaposli se i ti

Lokalna inicijativa za poticanje zapošljavanja - faza III

938.168,22 HRK

Poduzetnički inkubator Kutina - PUNK

Operativni program Konkurentnost i kohezija

6.810.413,56 HRK (6.500.503,39 HRK EU, 309.910,16 Grad Kutina)

Učimo zajedno II

Operativni program Učinkoviti ljudski potencija 2014.-2020.

4.891.594,94 HRK (4.501.186,94 HRK EU, 391.407,55 HRK Grad Kutina)

Prehrana u školi

Operativni program Učinkoviti ljudski potencija 2014.-2020.

370.000,00 HRK (290.477,51 HRK EU sredstva)

Ulaganje u proizvodne kapacitete Hidraulike Kutina d.d.

Program poticanja poduzetništva i obrta E-impuls 2015

591.625,00 HRK (300.000,00 HRK EU sredstva, 291,625,00 HRK Hidraulika d.d.

Projekt ulaganja u Dječji vrtić Kutina i Maslačak

Projekt usmjerenih poboljšanja materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. godini

1.176.389,24 HRK

Osiguranje školske prehrane

-

900.000,00 HRK

Informiraj se i recikliraj

Gospodarenje otpadom

356.427,91 HRK

Projektna dokumentacija Dječji vrtić Brunkovac

-

1.100.000,00 HRK

Energetska obnova - područna škola Donja Gračenica

Projekt energetske obnove

1.939.276,22 HRK

Energetska obnova- područna škola Gornja Gračenica

Projekt energetske obnove

1.741.965,56 HRK

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

LAG natječaj mjera 1.1.4

2.137.500,00 HRK

Restrukturiranje, modernizacijai povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodatava - sektor biljne proizvodnje

4.1.1.

2.164.000,00 HRK

Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

6.2.1.

750.000,00 HRK

Potpora mladim poljoprivrednicima

6.1.1.

375.000,00 HRK

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

6.3.1.

3.360.000,00 HRK

Dom Banova Jaruga

Projekt energetske obnove

9.000.000,00 HRK

Dom Repušnica - dječji vrtić

Projekt dječjeg vrtića

2.700.000,00 HRK

2017

Energetska obnova zapadne zgrade s dvoranom OŠ Mate Lovraka, Kutina

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

2.432.293,20 HRK (1.298.104,30 HRK EU, 584.593,28 HRK MRRFEU, 549.595,62 HRK OŠ Mate Lovraka)

Energetska obnova istočne zgrade s dvoranom OŠ Mate Lovraka, Kutina

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

867.669,83 HRK (349.203,28 HRK EU, 141.772,80 HRK MRRFEU, 376.693,75 HRK OŠ Mate Lovraka)

Energetska obnova OŠ Stjepana Kefelje Kutina

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

8.969.949,23 HRK (3.921.155,00 HRK EU, 1.805.766,59 HRK MRRFEU, 3.243.027,64 HRK OŠ Stjepana Kefelje)

Energetska obnova OŠ Banova Jaruga

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

2.067.272,05 HRK (1.144.133,79 HRK EU, 485.941,51 HRK MRRFEU, 437.196,75 HRK OŠ Banova Jaruga)

Energetska obnova - Dječji vrtić Kutina - zgrada Neven

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

1.978.923,46 HRK (1.136.814,81 HRK EU, 491.457,02 HRK MRRFEU, 350.651,63 HRK Dječji vrtić Kutina)

Sufinanciranje 70% vlastitog udjela EU projekta Energetske obnove istočne zgrade OŠ Mate Lovraka Kutina

Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017.

485.941,51 HRK

Sufinanciranje 70% vlastitog udjela EU projekta Energetske obnove Dječji vrtić Kutina - zgrada Neven, Kutina

Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017.

491.457,02 HRK

Sufinanciranje 70% vlastitog udjela EU projekta Energetske obnove OŠ Banova Jaruga

Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017.

485.941,51 HRK

Sufinanciranje 70% vlastitog udjela EU projekta Energetske obnove zapadne zgrade s dvoranom Osnovne škole Mate Lovraka Kutina

Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017.

584.593,29 HRK

Sufinanciranje 70% vlastitog udjela EU projekta Energetske obnove OŠ Stjepana Kefelje Kutina

Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017.

1.805.766,94 HRK

Sufinanciranje 70% vlastitog udjela EU projekta Energetske obnove OŠ Vladimira Vidrića Kutina

Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017.

899.120,35 HRK

2016

Ulaganje u modernizaciju i trajne nasade

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

4.855.979,46 HRK

Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja - OŠ Vladimira Vidrića

Europski fond za regionalni razvoj

4.404.180,03 HRK (70% bespovratno EU)

Učimo zajedno

Europski socijalni fond - Operativni program "Učinkoviti ljudski ptencijali 2014-2020"

790.686,60 HRK (92% bespovratno EU)

Osiguranje školske prehrane najpotrebitijima

Europski socijalni fond - Operativni program "Učinkoviti ljudski ptencijali 2014-2020"

392.931,00 HRK (100% bespovratno EU)

Knowledge for future

Fond za obrazovanje roma

314.010,00 HRK

From local to global

Fond Kraljevine Norveške

246.090,00 HRK

Izrada projektne dokumentacije energetske obnove OŠ Stjepana Kefelje

Europski fond za regionalni razvoj

199.894,00 HRK

Ulaganje u trajne nasade

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

113.803,50 HRK

Ulaganje u mehanizaciju

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

113.803,50 HRK

Projektna dokumentacija energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije - OŠ Vladimira Vidrića

Europski fond za regionalni razvoj

87.399,60 HRK

Izrada projektne dokumentacije energetske obnove OŠ Mate Lovraka (zapadna zgrada s dvoranom)

Europski fond za regionalni razvoj

41.673,66 HRK

Izrada projektne dokumentacije energetske obnove OŠ Mate Lovraka (istočna zgrada)

Europski fond za regionalni razvoj

10.862,34 HRK

2015

Energetska obnova stambeno-poslovne zgrade - zgrada u Garešnici

Fond za zaštitu okoliša

2.000.655,78 HRK (40% bespovratno EU)

E-programi stručnog usavršavanja - palijativna skrb

Europski socijalni fond - Operativni program "Učinkoviti ljudski ptencijali 2014-2020"

1.284,282,32 HRK (95% bespovratno EU)

Izgradnja prometnice u poslovnoj zoni Kutina II (Trasa 3)

Program održivog razvoja lokalne zajednice

933.031,25 HRK (65% bespovratno EU)

Poslujmo zajedno/Doing business together

Program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

861.688,00 HRK

Ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

659.868,56 HRK (70% bespovratno EU)

Modernizacija i unaprijeđivanje inovativne proizvodnje tvrtke Batković-alati d.o.o. Kutina

Poduzetnički impuls

430.846,00 HRK (90% bespovratno EU)

Ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i mehanizaciju

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

515.535,60 HRK (70% bespovratno EU)

Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini

Europski fond za regionalni razvoj

434.458,50 HRK (85% bespovratno EU)

Repušnička klet - Novi bike&bed u Moslavini

Fond za razvoj turizma

100.000,00 HRK

Rekonstrukcija javne rasvjete na području grada Kutine

Kapitalni projekti za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i standarda

95.000,00 HRK

Izrada projektne dokumentacije za projekt povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama - zgrada u Garešnici

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

39.375,00 HRK

I dječji glas je važan

Nacionalna zaklada

30.000,00 HRK

Po čemu smo svi jednaki

Nacionalna zaklada

22.008,00 HRK

2014

Kutina-jačanje socijalne uključenosti starijih

Europski socijalni fond - Operativni program "Učinkoviti ljudski ptencijali 2014-2020"

749.437,47 HRK

Učenje bez granica

Europski socijalni fond - Operativni program "Učinkoviti ljudski ptencijali 2014-2020"

630.250,00 HRK

Virtualna avantura moslavačke tradicije

Fond za razvoj turizma

500.000,00 HRK

Unapređenje prometne infrastrukture na području grada Kutine - nogostup u Cvjetnoj ulici

Program održivog razvoja lokalne zajednice

411.475,00 HRK (80% bespovratno EU)

Korak po korak do održivog razvoja Kutine

Europski socijalni fond - Operativni program "Učinkoviti ljudski ptencijali 2014-2020"

199.062,98 HRK

Unapređenje poduzetničkog okruženja

Poduzetnički impuls

181.328,00 HRK (75% bespovratno EU)

Internacionalizacija poslovanja

Poduzetnički impuls

178.283,06 HRK (75% bespovratno EU)

Energetski pregled javne rasvjete grada Kutine

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

126.000,00 HRK

Program za mlade

Nacionalna zaklada

81.473,98 HRK (75% bespovratno EU)

Integracija azilanata u lokalnu zajednicu

Program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

71.896,00 HRK

Razmjenom i usklađivanje do razvoja poduzetništva

Poduzetnički impuls

30.251,96 HRK

U svijetu stvarnog poduzetništva

Poduzetnički impuls

28.100,55 HRK

Imate ideju za projekt?

Imate ideju za projekt ili Vam je potrebna naša pomoć?

Slobodno nas kontaktirajte putem kontakt obrasca ili na broj telefona: +385 44 659 078. Pošaljite upit